Register FAQ Memberlist Search Sfântul Daniil Sihastrul Forum Index

NEWS:
Sfântul Daniil Sihastrul Forum Index » Invatatura de credinta crestina ortodoxa » NUME DE BOTEZ SI NUME ANTI-CRESTINE   Goto page 1, 2, 3, 4  Next
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.  This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. View previous topic :: View next topic 
NUME DE BOTEZ SI NUME ANTI-CRESTINE
PostPosted: Tue Apr 24, 2007 10:52 Reply with quote
Pr. Mihai Andrei Aldea
Site Admin
 
Joined: 30 Nov 2005
Posts: 1317


Numele pe care îl purtăm este FOARTE important pentru noi.
Unii ne bucurăm de el, altora ne pare rău că părinţii nu au ales mai bine.
M-am hotărât să fac acest topic, dar ca pe un articol interactiv (un fel de pregătire pentru Vistieria).

Va cuprinde:

1) Reguli privind alegerea numelui
2) Nume de botez potrivite sau primite
3) Nume anti-creştine
4) Nume "neutre"


. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . .


1) REGULI PRIVIND ALEGEREA NUMELUI


(Atenţie! Dacă părinţii v-au ales un nume rău, greşit, urât şamd, e treaba lor, nu e vina voastră!!! Dacă voi, ca părinţi, aţi ales un nume rău, greşit, urât şamd copilului vostru, e vina voastră, nu a altuia!)

1.1 Este bine ca părinţii, ştiind că au un copil, să se pregătească din vreme pentru naşterea lui şi în ceea ce priveşte numele. Deci, alegerea numelui se face din vreme, nu în ziua naşterii, cu o singură excepţie: "1.3".

1.2 Naşii sau părinţii nu au voie să pună copilului nume după orgolii sau fantezie: copilul va trebui să trăiască toată viaţa cu acel nume! Deci numele se va da după o adevărată chibzuinţă, spre folosul copilului

1.3 Alegerea numelui poate deveni foarte uşoară dacă, încredinţându-se voii lui Dumnezeu, părinţii hotărăsc să pună copilului numele unuia dintre sfinţii în a căror zi va avea loc naşterea.
(de pildă, un copil născut pe 1 ian. ar primi astfel numele de Vasile sau Vasila)

1.4 Copilului i se va da un singur nume!
Este o adevărată boală astăzi cu punerea de nume dublu şi triplu. Acest lucru arată atât slăbiciunea părinţilor, care nu sunt în stare să se hotărască la un nume simplu, frumos şi limpede, cât şi faptul că nu se gândesc la a avea alţi copii şi nici la problemele pe care le creează copilului.
E bine să ne gândim că de obicei se foloseşte doar unul dintre numele date copilului, ceea ce îi afectează personalitatea, mai ales dacă se folosesc şi diminutive, care sunt ele însele o micşorare a numelui propriu-zis.

1.5 Românii au ca lege străveche să nu folosească numele lui Dumnezeu şi ale celor căzuţi ca nume de botez. Astfel, din vechime, toţi Românii care şi-au ţinut Credinţa şi Tradiţia strămoşească, s-au ferit a pune copiilor lor nume ca Dumnezeu, Iisus, Hristos, Domnul, Stăpânul, Unsul, Mesia etc sau, respectiv, Adam, Eva, Cain, Lameh etc. Această lege s-a ţinut chiar şi când numele biblice şi mai ales vechi-testamentare erau foarte răspândite.2. NUME DE BOTEZ


Adam

Adam este numele strămoşului tuturor oamenilor. Înseamnă, în acelaşi timp, pământ sau ţărână şi om. Este un nume vechi, dar foarte puţin folosit la Români. Sub influenţă slavă s-au adoptat unele forme, ca Adaman, Adămul, Adămuş, Adămuţ, Adamachi, dar fără a se răspândi prea mult. Unele forme noi, occidentale şi prea puţin plăcute, s-au folosit întâmplător, din snobism, foarte rar (Adamin, Damin). Pricina puţinei răspândiri a numelui Adam o găsim la "1.5".


Ada, Adina
Nume străvechi, vechi testamentar, având înţelesul de "Dumnezeu a împodobit, a înfrumuseţat" sau "Dumnezeu împodobeşte, dă frumuseţe".
În răspândirea numelui a jucat un rol important şi suprapunerea cu Adi f. şi m., venit de la Adrian, Adriana


Alexandru (a)

Alexandru este un nume de origine vechi-grecească. Numele însemna tradus "mai direct" luptător al poporului, iar sensul era de luptător apărător al poporului (său). Ca Alexandru sau Alexandra numele a fost din vechime foarte răspândit la Români, şi a rămas până astăzi. Desigur, la feminin, ca Alexandra, numele înseamnă luptătoare apărătoare a poporului său. Există foarte mulţi sfinţi cu acest nume. La Români el este, aşa cum am spus, răspândit din vechime,
Nicolae-Alexandru Basarab fiind Domnitor al Munteniei încă dinainte de 1352, ca asociat al tatălui său, Basarab I, iar după 1352 până în 1364 ca singur domnitor. Alt domnitor cu acest nume este bine-cunoscutul Alexandru cel Bun, Domnitorul Moldovei între 1400 şi 1432.
Variante ale numelui sunt Alecu, Alexa, Alexandrescu (numai de familie, nu şi de botez), Alexandrin, Lec, Leca, Lecu, Lexi (f. rar), Lixandru, Lixandra, Lisăndrina sau Lixăndrina, Sandru (de unde şi Şandru, mai răspândit la unguri), Sandu, Sandra, Sandrina.


Ana dar şi Anca, Aneta, Anica

Nume vechi, de origine vechi-testamentară, la început mai larg, apoi prescurtat. Numele iniţal avea sensul "Dumnezeu a avut milă" sau "Dumnezeu s-a îndurat", sens pe care l-a păstrat şi numele în forma scurtă.
Este un străvechi nume românesc.
Forme cunoscute sunt Anica, Anişoara, Aniţa, Anuca, Anca, Aneta etc


Anastasie sau Anastasia
Vechi nume creştin.
De origine elină, are sensul de "înviat din moarte". Această înviere era cea făcută cu şi prin Hristos, prin Sfântul Botez. De asemenea, Anastasie mai era folosit chiar şi cu sensul de "Învierea lui Hristos".
Printre formele care se folosesc ori s-au folosit la noi notăm:
Anastase, Nastasia, Nasta, Nastea, Nastasica, Nastasiţa, Năstase, Tase, Tasea, Tasie, Sica, Sică, Siia, Siţa şamd.


Andrei şi Andreia
Vechi nume creştin.
Sensul este acela de "bărbat", "luptător", [om]"curajos". Numele este foarte vechi şi răspândit la sub foarte multe forme. Prin faptul că este şi numele Sfântului Apostol Andrei a fost şi este mult iubit de Români. Forma feminină mai veche este cea de Andreia, dar astăzi se preferă şi este acceptată oficial forma străină, occidentală, Andreea sau Andrea, cu toate că se pronunţă mai departe "Andreia", iar limba română are, cel puţin teoretic, scriere fonetică.
Forme foarte vechi sunt Indrea, Indrei, Îndrea, Undrea.
Alte forme vechi româneşti sunt Andrei, Andreia, Andra, Andrii, Andrieş, Andrica, Andriţa, Andru, Andrul, Andreca, Andreica, Anderca, Aderca etc


Andronic şi Andronica
Vechi nume creştin.
Termenul se poate traduce, în funcţie de context, ca "bărbat victorios", "bărbat ce aduce victoria" (sau "bărbat prin care se obţine victoria"), "luptător victorios", "luptător ce aduce victoria".
Sfântul Apostol Andronic, unul din cei 70 de ucenici ai Mântuitorului, este unul dintre Apostolii Neamului Românesc. El a predicat Evanghelia între Alpi şi Carpaţii Apuseni până la sfârşitul vieţii sale, în pământurile traco-ilire împărţite acum între mai multe state moderne (România, Austria, Italia, Slovenia, Croaţia, Ungaria, Serbia, Cehia, Slovacia, Ucraina).


Antioh
Vechi nume creştin.
Înseamnă "cel care nu se lasă înfrânt (niciodată)", "cel care nu cedează".
A fost mai răspândit în trecut, astăzi se întâlneşte rar ca nume de botez şi mai des ca nume de familie.
Formele româneşti sunt Antioh, Antiohi, Antohi, Antohie, Antohe


Anton(ie) şi Antona
Vechi nume creştin.
Este de origine etruscă, primit prin filieră latină. Sensul original nu se cunoaşte.
A fost foarte răspândit în trecut şi încă este mult apreciat la Români, mai ales ca urmare a evlaviei faţă de Sfântul Antonie cel Mare. Din nenorocire, în ultimele decenii lipsa de cultură ortodoxă a Românilor a permis propagandei romano-catolice să creeze confuzie între Sfântul Antonie cel Mare şi pseudo-sfântul Antonie de Padova. Nu putem decât să sperăm că această ruşinoasă greşeală se va îndrepta cu timpul.
Formele româneşti ale numelui sunt,
cele vechi: Anton, Antonie, Antonaş, Antonel, Antonca, Antul, Anta, Antin, Antache, Antula, Antona, Antoana, Antoniada; Andone, Andon, Don, Dona, Done, Donea, Doncea, Donciu, Donici; Ton, Tona, Tone, Tonea, Toni, Tonie, Tonu, Tonul
forme noi (occidentalizate): Antonia, Antoaneta, Antoneta, Antonela, Antonina, Nina


Arhip
Vechi nume de origine grecească, însemnând stăpânitor de cai, având atît sensul de om puternic, războinic dar şi pe cel de om puternic, bogat. Este un vechi nume creştinesc şi a fost o vreme destul de răspândit la Români, păstrându-se astăzi doar la nivelul unor nume de familie.
Forme vechi româneşti: Arhip, Arfip, Arsip


Aritina şi Ariton
Nume de origine elenă, având în cultura creştină sensul de har sau slavă (dumnezeiască). Deşi este în Calendarul ortodox, a fost destul de puţin folosit la Români, dar a stăruit ca o prezenţă constantă de-a lungul veacurilor.
Formele româneşti vechi sunt Aritina, Ariton şi Hariton, astăzi răspândite mai mult ca nume de familie.


Arsenie
Nume străvechi, având înţelesul de "bărbat". Străvechi nume creştin, răspândit mult la Români atât printre monahi şi monahii cât şi printre mireni.
Formele româneşti sunt Arsenie, Arsenia (ultimul mai recent, sub influenţă slavă).


Mihai şi Mihaela
Străvechi nume creştin, la început numele Sfântului Arhanghel Mihail.
Acest nume înseamnă "Cine este ca Dumnezeu?".
Sensul redă adâncul dragostei şi admiraţiei Sfântului Arhanghel Mihail faţă de Dumnezeu, faptul că îi este loial sau devotat în întregime.
Numele a fost purtat de Români din vechime şi cunoaşte multe forme. Cele mai răspândite sunt Mihai, Mihaela, Mihnea, Mihalache, Mihalce(a), Mihoc, Mihu, Mihea, Mihuţ, Huţu, Mihăilă, Mihăilaşcu etc etc.


Smaranda
Străvechi nume creştin, venit fie de la "smarald", ca piatră preţioasă, fie de la "smaragdos"=strălucire, substantive omonime în greaca veche. Sfântul Mucenic Smaragd este unul din cei 40 de mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie). Alt mucenic având acelaşi nume este prăznuit pe 7 iunie.
Principalele forme româneşti ale numelui sunt Smaranda, Smărăndiţa, Manda, Maranda, Măndiţa, Mărăndiţa şi, rar, Smara, venit recent (XIX) din greaca nou. Formele masculine Smaragd sau Smarald sunt extrem de rare.
3. NUME ANTI-CREŞTINE

Isabela sau Izabela

Cu toată înţelegerea şi părerea de rău pentru cele care au primit un asemenea nume, trebuie să spunem că acesta nu este creştinesc, ci dimpotrivă.
În Dicţionarul enciclopedic al numelor de botez... de Tatiana Petrache, o lucrare de altfel excepţională, se face afirmaţia că ar veni de la Elisabeta. Afirmaţia este falsă, fiind o justificare occidentală pentru un nume altfel ruşinos. De ce este o afirmaţie falsă? Pentru că în Sfintele Scripturi în greaca veche se face o deosebire evidentă între cele două nume. Elisabet (ca în, de pildă, Luca 1.57), este limpede alt nume decât Iezabel (ca în III Regi 20.5 sau 21.5, după versiunea românească). Numele de Izabel(a) era un nume de slăvire a lui Bel sau Baal, domnul demonilor. În Vechiul Testament se arată cum Izabela, fiica lui Etbaal, regele Sidonului (de asemenea închinător la Baal), a atras pe Ahab în rătăcire, făcându-l să se ânchine lui Baal şi ucigând pe toţi proorocii lui Dumnezeu, în afară de Ilie. A luptat împotriva lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii ei.
Românii nu au folosit niciodată un asemenea nume până când unii s-au îndepărtat de Dumnezeu şi l-au preluat din Apus, unde sunt tot felul de nume cu totul anti-creştineşti, printre care şi acesta.


Lilith
Cu sau fără "h" final (care oricum nu se pronunţă), numele, occidental, este conform tradiţiei apusene numele unui demon-"femeie" care l-ar fi sedus pe Adam. Fără a insista mai mult asupra ideii, este de reţinut că Lilith este nume de demon, de drac.
Din nefericire, am cunoscut un caz în care părinţii, snobi, voiau să dea fetiţei lor acest nume, crezând că este o formă apuseană (deci "cool") pentru românescul Lili.
Cu toate că la noi încă nu a pătruns, numele este tot mai răspândit în Apus, alături de alte nume de aceeaşi factură.NUME NEUTRE
acestea sunt nume cu un sens neutru sau pozitiv dar nu distinct creştineşti... cel puţin deocamdată; poate se vor sfinţii dintre cei ce le poartă şi le vor aduce în Calendar Smile


Adela
Nume de origine germană cu sensul de "nobil". Variante comune mai sunt Adelin, Adelina


Armand
Nume de origine bretonă, având înţelesul de "braţ apărător" (un fel de echivalent breton pentru Alexandru).


Artur
Nume de origine bretonă, însemnând "urs".


Aspasia
Nume de origine neogreacă, având înţelesul de "primit(ă)".


Atena
Nume pre-elen, păstrat şi dus mai departe de greci. Cu toate că există şi Sfânta Muceniţă Atena (1 sept.), în IMENSA majoritate părinţii ce dau acest nume copiilor lor se gândesc nu la aceasta ci la... "zeiţa înţelepciunii". Acest lucru ar fi dus numele în postura de nume păgânesc, dacă nu ar exista şi varianta calendaristică ortodoxă. Rămâne de purtătorii numelui să-i fixeze în vreme predominanţa pozitivă (ori negativă).

-- voi continua --


Last edited by Pr. Mihai Andrei Aldea on Sun Aug 19, 2007 18:53; edited 18 times in total
View user's profile Send private message
PostPosted: Tue Apr 24, 2007 17:59 Reply with quote
Mihnea Valentin
 
Joined: 16 Apr 2006
Posts: 169


Chestia cu numele anti-crestine nu o prea inteleg. Adica, cu ce e copilul meu vinovat ca o Izabela de acu' nu-stiu-cate-mii-de-ani a omorat nu-stiu-cati oameni? Poate mie imi place numele asta, fara sa ma intereseze ca a existat o alta Izabela rea. De ce in cartea aia nu scrie si e o Izabela care a facut lucruri bune? Pot sa bag mana in foc ca a existat macar una care a fost buna, nu rea.
Si Mihnea e cumva nume anti-crestin?

Si nici partea cu numele duble nu prea o inteleg. Daca numele meu de familie este Popescu, deci un nume foate intalnit, iar pe copilul meu vreau sa il cheme Andrei sau Alexandru, de asemenea nume comune, nu este mai bine ca in loc de Popescu Andrei, sa il cheme Popescu Andrei Dumitru, ca sa nu se incurce cu un alt Popescu Andrei? Sau pur si simplu imi plac ambele nume. Nu cred ca e o dovada de slabiciune ca am doua nume preferate.

_________________
Sunt unic la fel ca toata lumea.
View user's profile Send private message Send e-mail
PostPosted: Tue Apr 24, 2007 20:34 Reply with quote
Pr. Mihai Andrei Aldea
Site Admin
 
Joined: 30 Nov 2005
Posts: 1317


Mihnea Valentin wrote:
Chestia cu numele anti-crestine nu o prea inteleg.


Simplu. Numele este un simbol, are un înţeles, un rost. Atunci când îl dai, te gândeşti că îl va reprezenta pe copilul tău toată viaţa.
Ei bine, unele nume au înţeles creştin, altele neutru (chiar mă gândesc să adaug această categorie), altele anti-cristic (anti-creştin).
Printre acestea din urmă: Satana, Aghiuţă, Beelzebut şamd.
Dacă îţi pasă de copilul tău, nu îi vei da un asemenea nume. Dar... cu o condiţie: să ştii ce înseamnă numele ales!
De aceea am început această lucrare.

Mihnea Valentin wrote:
Adica, cu ce e copilul meu vinovat ca o Izabela de acu' nu-stiu-cate-mii-de-ani a omorat nu-stiu-cati oameni? Poate mie imi place numele asta, fara sa ma intereseze ca a existat o alta Izabela rea.


Întâi, nimeni nu a acuzat pe copiii care au primit asemenea nume. Problema este la părinţii care nu aleg numele cu destulă responsabilitate.
În al doilea rând, câtă vreme numele simbolizează ceva, este cel puţin primejdios să alegi un nume care simbolizează ceva rău!
Ori numele Izabela, de pildă, înseamnă "Satana este Dumnezeu". Nu mi-ar plăcea să am un asemenea nume, oricât mi-aş iubi părinţii.
Iar numele nu se pune doar pentru că îţi place cum sună. Poate unuia îi place cum sună o obscenitate. Este normal să-i pună copilului un asemenea nume?


Mihnea Valentin wrote:
Si Mihnea e cumva nume anti-crestin?


Nu ar trebui să îţi răspund aici... dar mi-e teamă că nu vei avea răbdare până ajung la litera "M". Sau vei avea?

Mihnea Valentin wrote:
Si nici partea cu numele duble nu prea o inteleg. Daca numele meu de familie este Popescu, deci un nume foate intalnit, iar pe copilul meu vreau sa il cheme Andrei sau Alexandru, de asemenea nume comune, nu este mai bine ca in loc de Popescu Andrei, sa il cheme Popescu Andrei Dumitru, ca sa nu se incurce cu un alt Popescu Andrei? Sau pur si simplu imi plac ambele nume. Nu cred ca e o dovada de slabiciune ca am doua nume preferate.


Nu mă aşteptam la o gândire atât de simplistă din partea ta!!!
De vreme ce numele Popescu este comun, sigur sunt mulţi şi cu numele Popescu Andrei Dumitru. Ba chiar, cum se extinde moda numelor duble, sigur în viitor vor fi şi mai mulţi. Aşa că mai bine ar fi să îl botezăm Popescu Andrei Dumitru Vasile. Dar dacă o să se răspândească şi moda numelor triple? Mai bine îi zicem Popescu Andrei Dumitru Vasile Alexandru Gheorghe Anton Constantin Ioan! Smile)
Lăsând gluma la o parte, ceea ce deosebeşte pe copilul tău de alţii sunt două lucruri EXTREM de importante:
1) E copilul tău
2) Ce face el în viaţă
(De pildă, pe la 1595 existau numai în zona noastră peste 50.000 de "Mihai", dar Mihai Viteazul era unic! Nu prin nume, prin fapte!)


PS Numele Mihnea este o formă românească a numelui Mihai. Very Happy
View user's profile Send private message
PostPosted: Wed Apr 25, 2007 07:42 Reply with quote
Mihnea Valentin
 
Joined: 16 Apr 2006
Posts: 169


Nu mi-ati raspuns la o intrebare:

Quote:
De ce in cartea aia nu scrie si de o Izabela care a facut lucruri bune? Pot sa bag mana in foc ca a existat macar una care a fost buna, nu rea.


Quote:


Iar numele nu se pune doar pentru ca îmi place cum suna. Poate unuia îi place cum suna o obscenitate.


Mie imi place mai mult Mihnea decat Alexandru (de exemplu). De ce? Habar n-am! Dar imi place mai mult....si nu e nici obscen... Very Happy

_________________
Sunt unic la fel ca toata lumea.
View user's profile Send private message Send e-mail
PostPosted: Wed Apr 25, 2007 08:46 Reply with quote
Pr. Mihai Andrei Aldea
Site Admin
 
Joined: 30 Nov 2005
Posts: 1317


Mihnea Valentin wrote:
Nu mi-ati raspuns la o intrebare


Am încercat să fiu mai delicat, pentru că nu ai fost atent în mai multe puncte şi, evident, ai şi nişte cunoştinţe lipsă. În Sfânta Scriptură, care este Cuvântul lui Dumnezeu este o singură Izabela, pentru că nimeni dintre cei credincioşi lui Dumnezeu nu ar fi pus un asemenea nume copiilor săi.

Mihnea Valentin wrote:

Quote:

Iar numele nu se pune doar pentru ca îmi place cum suna. Poate unuia îi place cum suna o obscenitate.


Mie imi place mai mult Mihnea decat Alexandru (de exemplu). De ce? Habar n-am! Dar imi place mai mult....si nu e nici obscen... Very Happy


Norocul tău că părinţii s-au gândit bine înainte să îţi pună numele.
Dar eu ştiu pe o femeie care îşi tot alintă bărbatul spunându-i "Cocoşel". Cum ar fi să pună copilului un asemenea nume, dacă tot îi place atât?
Groaznic, desigur.
Deci e bine să ştim ce înseamnă numele, ca să ştim ce nume punem copiilor noştri.
View user's profile Send private message
PostPosted: Thu Apr 26, 2007 16:20 Reply with quote
Pr. Mihai Andrei Aldea
Site Admin
 
Joined: 30 Nov 2005
Posts: 1317


Aşa cum am spus, nu este vina copilului că i-au dat părinţii un nume sau altul. Ceea ce poate face el este să îl sfinţească prin viaţa lui, să se dovedească un adevărat creştin, să folosească părţile bune ale personalităţii sale pentru a le covârşi pe cele rele. De fapt am înfiinţat acest topic pentru cei care devin acum părinţi, pentru ca ei să dea copiilor nume bine gândite, nu ca să ne îngrijorăm sau văicărim noi pentru numele noastre.
Iar dacă am fost botezaţi cu un nume, fie el şi dublu, triplu sau anti-creştin, îl purtăm şi gata şi ne rămâne să îl sfinţim noi, prin purtarea noastră.
View user's profile Send private message
PostPosted: Thu Apr 26, 2007 16:58 Reply with quote
avolina
 
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 88
Location: Bucuresti


Pe mine m-ati facut foarte curioasa cu aceasta tema! Embarassed mi se pare un subiect foarte interesant! poate ne mai dati exemple si de alte nume, pentru noi cei curiosi! Razz

_________________
Am fost un punct nedefinit, Cu ifose de Univers, Pe-acest Rotund m-am ratacit, Intr-un vartej greu de-nteles.
http://ortodoxiacaleaceadreapta.wordpress.com/
View user's profile Send private message Visit poster's website
PostPosted: Thu Apr 26, 2007 17:49 Reply with quote
Pr. Mihai Andrei Aldea
Site Admin
 
Joined: 30 Nov 2005
Posts: 1317


Sigur!
Poate daţi şi voi!
Dar o să o fac pas cu pas...

A! Şi ce exemple te interesează mai mult? Pozitive sau negative?
View user's profile Send private message
PostPosted: Thu Apr 26, 2007 19:42 Reply with quote
avolina
 
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 88
Location: Bucuresti


Pr. Mihai Andrei Aldea wrote:
Sigur!
Poate dati si voi!
Dar o sa o fac pas cu pas...

A! si ce exemple te intereseaza mai mult? Pozitive sau negative?


Cred ca ambele, insa parca un pic mai mult cele pozitive Embarassed sunt un pic nehotarata!

_________________
Am fost un punct nedefinit, Cu ifose de Univers, Pe-acest Rotund m-am ratacit, Intr-un vartej greu de-nteles.
http://ortodoxiacaleaceadreapta.wordpress.com/
View user's profile Send private message Visit poster's website
PostPosted: Thu Apr 26, 2007 20:12 Reply with quote
Mihnea Valentin
 
Joined: 16 Apr 2006
Posts: 169


Am gasit pe un site despre semnificatia numelor ca numele Mihai/Mihaela vin de la o expresie ebraica inseamnand ,,cine se aseamana cu Jehova?"
Nu prea am inteles ideea...asta e bine sau nu? Smile

_________________
Sunt unic la fel ca toata lumea.
View user's profile Send private message Send e-mail
PostPosted: Thu Apr 26, 2007 22:29 Reply with quote
Pr. Mihai Andrei Aldea
Site Admin
 
Joined: 30 Nov 2005
Posts: 1317


Pentru că eşti aşa de dornic să îţi înţelegi numele, o să pun în această noapte şi numele de Mihai, peste rând! Wink

Aaa! Şi ai grijă cu site-urile astea iehoviste, că sunt foarte mincinoase. De exemplu, numele Mihail, de la care vin numele noastre, înseamnă în ebraica veche "cine e ca Dumnezeu": mi-cha (che)-El. "El" este prescurtarea de la "Elohim", adică Dumnezeu (în ebraica veche).
Fiind bolnavi psihic - monomanie, mai exact - pe problema numelui "Iehova", ei înlocuiesc cu acesta orice alt nume al lui Dumnezeu (Elohim, El, Teos etc) din Sfintele Scripturi.
Şi nu e singura lor boală, aşa că...
View user's profile Send private message
PostPosted: Wed May 02, 2007 14:03 Reply with quote
tividan
 
Joined: 10 Feb 2007
Posts: 647
Location: Cluj-Napoca


Si daca o persoana cu nume necrestin e recunoscut dupa moarte ca si sfant...?

// Totzi suntem egali, totzi avem sansa sa mantuim si sa devenim sfintzi. Cei cu un anumit nume nu ar putea sa aiba si ei sansa aceasta....

_________________
Doamne, faca-se voia Ta nu voia mea, eu doar iti multzumesc pentru tot ce mi-ai dat.
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website Yahoo Messenger
PostPosted: Wed May 02, 2007 15:23 Reply with quote
Eduard-Marius
Site Admin
 
Joined: 31 Oct 2006
Posts: 122


@tividan, m-a "incitat" postul tau si, desi nu cunosc multe informatii legate de problematica numelor, pun si io p'aci niste idei.

Pentru analiza si intelegerea problemelor legate de nume zic io ca ar tb. cunoscute cateva info.:

1. - trecut: sa stim ce rost au numele. Adica: cine si de ce a "stabilit" ca e bine ca acestea sa existe.

2. - prezent: cum se aleg numele. Adica: sa intelegem toate aspectele pe care le acopera, pt. o persoana, numele ales si ce sa facem pt. a stabili un nume pt. cineva

3. - viitor: sa intelegem care este "viitorul" acestora. Adica: perspectivele numelor alese pentru existenta in timp (si/sau dupa timp, daca ne gandim si la viata de dupa Judecata de Apoi) si spatiu a persoanelor

Dupa lamurirea acestor aspecte cred ca va fi mai limpede cum ar trebui "sa stam" privitor la acest subiect.

Sper ca cineva sa poata face aceasta lucrare de lamurire a acestor aspecte si sa o impartaseasca tuturor pt. buna asezare sufleteasca a celor ce vor fi obligati sa dea/puna sau sa poarte nume pe parcursul intregii existente. (da' sa nu fiu eu.. Very Happy )

PS: si acu' sa-ti spun ce mi-a dat prin cap dupa ce am citit postul tau.

Este adevarat ca toti avem sansa sa ne mantuim. Insa unii primesc mai mult ajutor la aceasta lucrare pe parcursul vietii iar altii mai putin. Si un "mobil" (ca la criminalistica... Smile ) pentru a suporta mai usor greutatile din aceasta lume il poate constitui numele de botez.

La ce ma refer: daca cineva are un nume de sfant, acest sfant ii devine ocrotitor si sprijinitor datorita inclinatiei persoanei ce poarta nume de sfant de a se ruga acestuia si de a avea evlavie la dansul (nu ca alt fel acest sfant nu l-ar putea sprijini pe om...., dar asa e omu' in general... are camasa mai aproape de piele si-l intereseaza ca, mai intai, aceasta sa fie moale; asa si cu noi daca avem nume de sfant - pt. ca dam mereu "cu nasu' de el" - ne gandim la acesta insa daca avem nume oarecare [si am auzit de exemplu: Felinar, Revolutia... etc] nu prea mai pare ca exista o legatura vie intre persoana si Biserica Biruitoare - reprezentata de sfantul al carui nume este purtat).

Asa ca sanse au toti daaar unii, mai isteti, isi cauta (saaau.. li se cauta) si ajutoare... Pe cand ceilalti raman (ori sunt lasati) singuri in fata lumii si tb. sa se descurce mai mult prin forte proprii.
View user's profile Send private message
PostPosted: Thu May 03, 2007 00:30 Reply with quote
Pr. Mihai Andrei Aldea
Site Admin
 
Joined: 30 Nov 2005
Posts: 1317


Tividan, dar şi eu am spus că acest lucru este posibil, şi chiar de mai multe ori!
Dar, aşa cum a spus Eduard, există şi un risc atunci când alegi un nume neutru.
Iar dacă alegi un nume necreştin pentru copilul tău este de două ori mai rău: odată că îţi arăţi necredinţa sau indiferentismul (acelaşi lucru, de fapt) şi, al doilea, că trânteşti o povară grea în spatele copilului tău (care va trăi cu acel nume toată viaţa).
Dar astea l-am explicat deja, mai sus.
View user's profile Send private message
PostPosted: Tue May 29, 2007 12:25 Reply with quote
Pr. Mihai Andrei Aldea
Site Admin
 
Joined: 30 Nov 2005
Posts: 1317


avolina wrote:
Pe mine m-ati facut foarte curioasa cu aceasta tema! Embarassed mi se pare un subiect foarte interesant! poate ne mai dati exemple si de alte nume, pentru noi cei curiosi! Razz


După aşa declaraţie de curiozitate, m-aş fi aşteptat la ceva mai multe cuvinte, întrebări, păreri... ??
View user's profile Send private message

NUME DE BOTEZ SI NUME ANTI-CRESTINE
  Sfântul Daniil Sihastrul Forum Index » Invatatura de credinta crestina ortodoxa
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
All times are GMT + 2 Hours  
Page 1 of 4  
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
  
  
 This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.  This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.

free forum in a reliable dedicated server| rank image